Amstelkerk

Orde van dienst zondag 3 mei

 • orgelmuziek vooraf
 • welkom door ouderling van dienst
 • zingen psalm 72: 1, 4 en 7 (Geef, Heer, de koning uwe rechten)
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • gedenkkaarsjes worden aangestoken
 • ondertussen zingen lied 126a (Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap)
 • gebed
 • zingen lied 1010: 1, 2 en 3 (Geef vrede, Heer, geef vrede)
 • aandacht voor de kinderen
 • zingen lied 985 (Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven)
 • lezing uit het Oude Testament Psalm 43
 • zingen psalm 42: 7 (Hart, onrustig, vol van zorgen)
 • lezing uit het Nieuwe Testament 1 Korintiërs 8: 1-13
 • zingen lied 339a (Klein gloria)
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 993 (Samen op de aarde)
 • gebeden
 • mededelingen
 • zingen Dona nobis pacem, tekst en melodie zie hieronder
 • zegen
 • zingen lied 708: 1 en 6 (Wilhelmus van Nassouwe)
 • orgelspel