Amstelkerk

Orde van dienst zondag 5 april (Palmzondag)

Orde van dienst zondag 5 april, palmzondag

 • orgelmuziek vooraf
 • welkom door ouderling van dienst
 • zingen psalm 118: 1 en 2
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • gedenkkaarsjes worden aangestoken
 • gebed
 • zingen lied 547: 1, 2 en 3
 • Bijbellezing psalm 24: 1-6
 • zingen psalm 24: 4 en 5
 • Bijbellezing Johannes 12: 1-19
 • zingen lied 550
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 321
 • gebeden
 • mededelingen
 • zingen lied 556
 • zegen
 • pianomuziek