Amstelkerk

Plannen van de predikant

Plannen van de predikant

Altijd spannend om bekend te maken wat de plannen zijn voor komend seizoen. Want al die dingen kan ik natuurlijk niet alléén, daar zijn ook anderen voor nodig. Mensen die de catering verzorgen of minder-validen willen rijden. Mensen die voor de techniek zorgen of de PR verzorgen. Gelukkig zijn we in onze gemeente gezegend met veel vrijwilligers, maar als er een activiteit is waar u uw bijdrage aan wilt leveren…. Neem vooral contact met me op!

Het jaarthema van de PKN is dit jaar ‘aan tafel’. Daaruit heb ik de volgende plannen bedacht:

 • een pubquiz rond het thema ‘aan tafel’. Denk aan vragen over 1) eten en drinken in de Bijbel, 2) 6 gerechten proeven: wat proef je, wat is het? 3) kinderbijbel-tekeningen over maaltijden: welk verhaal wordt uitgebeeld, etc.
 • graag geef ik een presentatie over ikonen en schilderijen over het Laatste Avondmaal. Het bekendste schilderij is natuurlijk dat van Leonardo da Vinci:

Er zijn echter nog veel meer ‘laatste avondmalen’ in de kunst. Enkele daarvan zullen door mij worden toegelicht.

 • Ook dit jaar ga ik weer om tafel met deelnemers aan de cursus “Theologie voor Geïnteresseerden”. Die cursus wordt in Amsterdam gehouden. Ik ben gevraagd om in januari 2023 het vak ethiek te geven. Dat houdt in: 5 colleges van 5 kwartier voor ongeveer 20 geïnteresseerden van binnen- en buiten onze gemeente.
 • In onze Amstelkerk worden heel veel dingen georganiseerd waarbij mensen ‘om tafel’ zitten. Denk aan de Bijbelwerkplaats en de leeskring. De vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters en die van de taakgroep jeugd. En alle andere dingen waarbij mensen om tafel zitten. Graag maak ik van elke bijeenkomst minstens één mee. Zelf zal ik daar ook initiatief in nemen, maar schroom niet om me de data door te geven wanneer jùllie taakgroep, werkgroep, college, leesgroep, etc. om tafel gaat. Ik schuif graag een keer aan!
 • Uiteraard blijven de kerntaken gewoon gedaan worden: de eredienst, het pastoraat, het vergaderwerk, de 80+-verjaardagen, mogelijk jeugdwerk, de zondagmiddagbijeenkomsten, het schrijven voor teksten voor The Passion Ouderkerk, meewerken aan de totstandkoming van nieuwStroom en al die andere werkzaamheden die het ambt van predikant zo afwisselend en attractief maken!

ds. Benedikte L. Bos

Logo van het PKN-jaarthema: aan tafel

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) kiest elk jaar een thema uit. Dit jaar is dat: ‘Aan tafel’. Bij dit thema hoort een logo waar een keur van symboliek in schuilgaat:

Handen: vurig, zegenend, aanbiddend

Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel

Witte lijnen: gebroken brood

Restvorm tussen de handen met paarse ovaal bovenin: de beker wijn verbindt het linker- en rechterdeel van het beeld. Verwijzing naar het bloed van Jezus.

Het beeld is bijna symmetrisch wat verstilling en eerbied weergeeft.

Hoe denken leden van de Protestantse Kerk over het avondmaal?

Protestanten vinden het avondmaal belangrijk en nemen er graag aan deel. Dat blijkt uit een peiling onder 1000 leden van het onderzoekspanel Protestantse Kerk.

Maar liefst 95% van de respondenten geeft aan het vieren van het avondmaal belangrijk te vinden. Slechts 7% overweegt om thuis te blijven als hij of zij weet dat er die zondag avondmaal gevierd wordt. En 76% neemt er ook graag aan deel.

Een greep uit de antwoorden.

 • Ik voel me verenigd met de kerken in de wereld, verbonden met de mensen die ons voorgingen.
 • Het geeft een extra dimensie aan gemeenschap zijn en de rituelen versterken mijn geloof.
 • Het vieren van het avondmaal brengt me terug naar de kern: Jezus’ offer geeft volkomen verzoening van al mijn zonden. Dat is zo’n ongelofelijke genade dat alle twijfels, vragen en afleiding wegvallen en ik weer gevuld word, in verbondenheid met mijn broeders en zusters.

Ook werd gevraagd of mensen zich ergens aan storen tijdens het vieren van het avondmaal. De grote meerderheid geeft aan zich nergens aan te storen. En als men zich stoort dan is dat aan slordigheid van de uitvoering, de traditionele taal en de somberheid.

Beleving avondmaal

De respondenten werd gevraagd in hoeverre men deze stellingen persoonlijk herkent als het gaat om het vieren van het avondmaal. Hieronder zijn de percentages ‘zeer herkenbaar’ en ‘herkenbaar’ te vinden:

‘Brood en wijn ontvangen van voorganger of diakenen’ en ‘Brood en wijn aan elkaar doorgeven’ zijn even geliefd. 41% van de respondenten geeft aan voorkeur te hebben voor deze manieren van aanreiken van brood en wijn. Opvallend is wel dat jongere generaties het liever aan elkaar doorgeven (48%) en oudere generaties het liever ontvangen van predikant of diaken (49%).

Jongeren hebben de voorkeur om het avondmaal te vieren in een kring (47%). Alleen in de orthodoxe stromingen is een sterke voorkeur voor het vieren van het avondmaal aan tafel (55%). Verder kan men zich ook vinden in lopend avondmaal (34%).

Door de coronacrisis is het vieren van het avondmaal behoorlijk gewijzigd. In 65% van de gemeenten wordt niet meer uit dezelfde beker gedronken. In 34% van de gemeenten pakt men zelf brood en wijn in plaats van dat het wordt aangereikt.

Rol van de diaken

14% van de diakenen die aan het onderzoek meededen, gaven aan niet te weten waarom zij een belangrijke rol vervullen bij het avondmaal.

De respondenten die het wel wisten, gaven bijvoorbeeld als antwoord:

 • Omdat diakenen een belangrijke taak hebben in het omzien naar elkaar en de wereld, we delen uit onze overvloed en we ontvangen uit zijn hand.
 • Het gaat om het delen van het brood, het uitdelen aan de gemeenschap en diaconos, het dienen.
 • Omdat zij de dienaren zijn die op deze manier zichtbaar de gemeente dienen.
 • Omdat het avondmaal een plek van dienen en uitdelen is (ook naar de wereld om ons heen), en het ambt van de diakenen daarover gaat.

Oecumene

Er is grote vrijmoedigheid om het avondmaal ook in andere gemeenten te vieren: 61% van de respondenten geeft aan dit te doen. Van degenen die dit doen, doet 77% dat in gemeenten die ook behoren tot de Protestantse Kerk. Op de tweede plaats staat het vieren van het avondmaal in rooms-katholieke parochies (35%).

Naar de tafel van verbinding

Voor 75% is er een verband tussen ‘aan het avondmaal deelnemen’ en ‘het goede doen in de wereld’. Dat is precies waar het in het jaarthema van de PKN om draait.

Zoals sommige respondenten zeggen:

 • Vanaf het avondmaal draag je de geur en kleur van Christus mee. Denkend aan woorden van Paulus aan de gemeente van Efeze draag je het licht van Christus mee je omgeving in. Dus op weg gaan als kind van het licht brengt een verantwoordelijkheid met zich mee namens Degene die je op weg heeft gestuurd. Ga je weg als kinderen van het Licht!
 • Wat je zelf hebt ontvangen moet je doorgeven aan de wereld.
 • Vergeving van zonden in Christus is niet vrijblijvend. Of dat nu ‘het goede doen in de wereld’ genoemd moet worden weet ik niet, maar het aan het avondmaal beleden geloof vraagt om levensheiliging inclusief dienst aan de naaste.

Op de startzondag, 4 september, vieren we in de Amstelkerk het Heilig Avondmaal.

Aan tafel: bakken met de Bijbel

Ingrediënten

Psalm 55:22 300 gr
1 Samuël 14:29 300 gr
Job 39:17 6 stuks
Genesis 18:6 400 gr
Amos 4:5 2 theelepels
Leviticus 2:13 2 theelepels
Jesaja 38:21 100 gr
2 Kronieken 9:9 2 theelepels
1 Samuël 30:12 100 gr
Hooglied 2:5 1 exemplaar
Numeri 17:8 2 eetlepels geschaafd
Richteren 4:19 indien nodig

Bereiding

Roer in een grote kom de ingrediënten uit Psalm 55 en 1 Samuël 14 zacht. Voeg één voor één Job 39 toe en klop goed. Zeef Genesis 18, Amos 4 en Leviticus 2 boven de kom, voeg vervolgens 2 Kronieken 9 toe, en roer het geheel goed dooreen. Snijd de in water geweekte elementen uit Jesaja 38 in stukjes. Was 1 Samuël 30 en dep die droog. Snipper Hooglied 2 klein. Roer Jesaja 38, 1 Samuël 30, Hooglied 2 en Numeri 17 door het beslag en voeg indien nodig nog wat Richteren 4 toe.

Vul een met Psalm 55 ingevette en met Genesis 18 bestoven bakvorm (groot) met het beslag en bak de taart in een 200° C voorverwarmde oven. Temper de oven na 10 minuten op 160°.

Baktijd ongeveer anderhalf uur. (Bij heteluchtoven kortere baktijd.)