Amstelkerk

Rond Allerzielen – periode van gedenken

Voordat we ons gaan voorbereiden op de komst van Christus als Licht der wereld, de tijd van Advent, is er in de kerk een periode met specifiek ruimte voor het gedenken van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. We voelen nog het verdriet en we missen hen, en het is goed om daar in onze kerkgemeenschappen uiting en vorm aan te geven. In de Rooms-Katholieke kerk concentreert dat zich rond Allerzielen (2 november), bij de Protestantse kerkgemeenschap was dat meestal op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (dus de zondag voor 1e Advent). Tegenwoordig wordt ook in veel Protestantse kerken een zondag rond Allerzielen gekozen voor de gedachtenisdienst. Dat doet de Amstelkerk de laatste jaren ook.

Hieronder vindt u informatie over de activiteiten van gedachtenis in en rond de Amstelkerk.

Zondag 29 oktober 10.00 u Gedachtenisdienst

Op deze zondag, de zondag het dichtste bij Allerzielen, gedenken we net als voorgaande jaren onze geliefden die in het afgelopen jaar in ons midden zijn gestorven. We noemen de namen, we steken voor ieder een kaars aan en we dragen hen op aan Gods eeuwige barmhartigheid. In stilte gedenken wij de overledenen in de hoopvolle overtuiging dat niet de dood, maar God het laatste woord heeft over de mens.

De nabestaanden krijgen een aparte, persoonlijke uitnodiging voor deze viering. We hopen met gasten en gemeenteleden te vieren en te gedenken hoe wij met elkaar verbonden zijn, levenden en doden, vanuit het geloof dat God ons allen draagt in zijn trouw.

Zondag 29 oktober 17.00 u Muzikale vesper Allerzielen

In deze vesper staat de muziek centraal. De vesper duurt ongeveer een uur. De muziek wordt verzorgd door het Sonnenberg-koor, en Eric Jan Joosse, orgel.

Ds. Benedikte L. Bos is de voorganger.

Donderdag 2 november 18.30 u Allerzielen: ‘Licht in het donker’ in de Amstelkerk.

Sinds de startzondag staat er een bijzondere brievenbus bij de Amstelkerk. Een ‘Hemelpost’-brievenbus. Als je iemand bent verloren aan de dood, dan wil je soms nog iets zeggen tegen die persoon. Je wilt nog wat aan hem of haar schrijven. Of opschrijven wat je eerder niet hebt kunnen zeggen. In deze Hemelpost-brievenbus kan je die brief, kaart of tekening posten.

Op Allerzielen zal alle post in deze brievenbus – ongeopend en dus niet gelezen door anderen – in een vuurkorf verbrand worden. Zo wordt de post via de rook naar de hemel gestuurd, naar diegenen voor wie ’t bedoeld is. U bent welkom in de Amstelkerk vanaf 18.30 u.

De Vesper en de bijeenkomst op Allerzielen zijn nadrukkelijk ook bedoeld voor mensen van buiten onze kerkelijke gemeenschap. Dus geef het door aan buren en vrienden, en nodig ze van harte uit. We zullen er ook aandacht aan besteden in de lokale media.

Namens de taakgroep Pastoraat, Caroline Sonnenberg en ds. Benedikte L. Bos