Amstelkerk

Startzondag 22 september

”Een goed verhaal”.

Na een lange en hopelijk fijne zomertijd komen we gaandeweg weer bij de maand september. En hoewel we in onze Amstelkerk natuurlijk nooit stilstaan, is het ook daar in de zomerperiode wat rustiger. Goed voor allen die zoveel werk verrichten bij allerlei vormen van kerkenwerk!   Maar het is ook fijn als het nieuwe seizoen weer gaat beginnen en we ons kunnen verheugen op bekende en nieuwe activiteiten! De ontmoetingen met elkaar én op de samenkomsten in het huis van God.

Onze jaarlijkse Startzondag, dit jaar op 22 september, is een mooie vorm om dit weerzien en het begin van het nieuwe seizoen met elkaar te vieren. We starten met een feestelijke dienst, waarin het verhaal van Ruth en haar trouw aan haar schoonmoeder Naomi, centraal staat.

Na de dienst is er koffie en thee in Amstelstroom met daarbij een heerlijke Bijbelse lekkernij, wat dat is blijft nog even een verrassing. Aansluitend zullen we met elkaar in gesprek gaan over het thema van dit jaar: “Een goed verhaal”. De Bijbel staat centraal en met elkaar willen wij in gesprek gaan over de verhalen die we mooi vinden en de beelden die we daarbij hebben.

Volgens goede traditie sluiten we af met een heerlijke lunch.

Het programma is bedoeld voor jongeren én ouderen, het is juist belangrijk dat we met mensen van verschillende leeftijden bij elkaar zijn. Wij nodigen dan ook de kinderen en jongeren nadrukkelijk uit voor deze startzondag!

We hebben alvast een opdracht ter voorbereiding van het programma: We willen u vragen één Bijbeltekst mee te nemen, die u of jij mooi of belangrijk vindt. Dat kan ook één vers, of deel van een Bijbelverhaal zijn dat u erg aanspreekt. En we vragen u uw mobiele telefoon (met camerafunctie) mee te nemen (als u die heeft natuurlijk).

We hopen op een fijne Startzondag; wij hebben er in ieder geval al zin in!
Friederike Bakker en Caroline Sonnenberg