Amstelkerk

Diaconale collectes

Diaconale collectes van Mei

De gehele maand mei staat wat de diaconale collectes betreft in het teken van ons plaatselijke Hospice Zuider Amstel.  Deze organisatie heeft sedert de start van het project ons hart gestolen en we hopen dat zij met uw bijdrage hun doelen voor dit kalenderjaar kunnen waarmaken: het verder vorm geven aan de extra kamer die nu is gerealiseerd. Meer mensen kunnen nu in het Hospice worden verpleegd maar natuurlijk gaan daar ook de kosten mee omhoog. Welnu: uw bijdrage deze maand gaat van grote betekenis zijn voor het welzijn in de laatste fase van hun leven van hen die in het plaatselijk Hospice liefdevol zullen worden verpleegd.

Alle collectes zijn ook in mei 2024 weer van harte aanbevolen! We willen u een heel mooi voorjaar toewensen op weg naar het Pinksterfeest!

Alle collectes zijn ook in mei weer van harte aanbevolen! We willen u een heel mooi voorjaar toewensen.

Met vriendelijke groet, namens de Diaconie,

Martin de Groot.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL12 RABO 0351 8039 98

Kwartaal overzicht

Hieronder treft u nog een overzicht van de collectes die de diaconie heeft gehouden in het eerste kwartaal van 2024. Wij zijn er trots op dat we met deze gelden weer veel mensen verder op weg hebben kunnen helpen. Dank aan u allen.

Collecten 1e kwartaal 2024
ontvangenDoorgestort
Januari
Voedselbank1.052,501.052,50
Stichting Lydie (raad van kerken)30,0030,00
Februari
Collecte Diaconie200,00
Waterbeheersing Bangladesh145,00290,00
Febr./MaartStichting Exodus collecten/bijdragen892,50
Tulpen actie1.447,50
high tea616,652.956,653.000,00
Maart
Geef- en neemkast50,00
Gift400,00

Met vriendelijke groet, namens de Diaconie,

Martin de Groot.