Amstelkerk

Diaconale collectes van maart

We zijn al op weg in de 40-dagentijd: zondag 26 februari was de eerste zondag ervan. Het thema van “Kerk in Actie” in deze periode is “Uit liefde voor jou”. Nu de kringloopwinkel De Tulp heeft moeten sluiten in het dorp heeft de diaconie het plan opgevat om daarom de gelden die we met de verschillende collectes in deze periode houden te bestemmen voor Stichting Derde Wereld Hulp in het project Tulip Garden. Voor de meesten van u een bekend doel en gedragen in de regio en past naar onze smaak prima in het genoemde thema.

Tot en met zondag 2 april zal uw bijdrage dus helpen om de levensstandaard van de kinderen in Tulip Garden te verbeteren: voedsel, medicatie, scholing en begeleiding zijn de speerpunten van SDWH in hun projecten in India.

Meer lezen