Amstelkerk

Gemeente

Beeld van de gemeente

De Amstelkerk is de Protestantse Kerk in Ouderkerk aan de Amstel. Wij zijn een open en gastvrije gemeenschap.

Elke zondagmorgen om 10.00 uur wordt er een goed verzorgde kerkdienst gehouden. Naast de reguliere diensten zijn er cantatediensten, oecumenische diensten, gezinsdiensten en i-openerdiensten.
Er zijn veel vrijwilligers actief. Kerkleden en buitenstaanders ervaren onze kerkelijke gemeente als warm en saamhorig. Nieuwkomers worden open tegemoet getreden. Dorpsgenoten die met ons in contact komen, ervaren onze kerk als een positief ingestelde gemeenschap.

De Amstelkerk is ontstaan na een fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in 2000. Ons kerkgebouw is de Amstelkerk, het prachtige monumen­tale gebouw, dat in het centrum van het dorp staat, aan het plein, nabij het Kampje.

Informatie:
Teun de Haan
020 4964523 / 06 53405671
teun.de.haan@kpnmail.nl