Amstelkerk

Werkgroep Duurzaamheid

De Werkgroep Duurzaamheid

hoe gaat het er mee?

Misschien weet u het nog: in het nieuwe beleidskader, in 2020-2021 gemaakt door een groep betrokken gemeenteleden, zijn thema’s voorgesteld om mee aan de slag te gaan. Duurzaamheid was zo’n thema. De Werkgroep Duurzaamheid is ruim een jaar geleden gestart, en we doen graag verslag van onze activiteiten in het afgelopen jaar.

De groep is gestart met drie leden (Henk Mul, Dicky Hogenhout en Caroline Sonnenberg) en twee geïnteresseerde meedenkers (Sylvia Dubbeldam en Marcel Bos) en intussen uitgebreid met de leden Peter Roos en Ewoud Stam (namens college van kerkrentmeesters).

De eerste paar bijeenkomsten hebben we vooral zoveel mogelijk dingen bedacht die bij dit thema passen. Vanuit onze eigen ideeën, maar ook vanuit de landelijke kerk en via webinars (online bijeenkomsten) met kerkgangers uit het hele land. En dan ontdek je dat ‘duurzaamheid’ niet alleen over klimaatbewustzijn, energie en milieu gaat, maar ook over onze kijk op de natuur als Gods schepping, armoedebestrijding, eerlijke verdeling van voedsel en goederen: gerechtigheid dus met een mooi en belangrijk Bijbels woord.

Ideeën genoeg, en we hebben er een aantal gekozen om mee te beginnen.

Hieronder leest u waar wij op dit moment mee bezig zijn.

  1. Zonnepanelen. We onderzoeken de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op Amstelstroom en wellicht ook op de Amstelkerk. Dit is een groot onderwerp en hiervoor hebben we uitgebreid overleg met de coöperatie Ouder-Amstel energie, Monumentenzorg, en de gemeente. Het vraagt ook een flinke investering.
  2. Verminderen van warmteverlies in de kerk door betere isolatie van deuren en ramen. Ook dit vraagt een investering maar zeker bij de deuren met de grote kieren valt veel winst te behalen.
  3. Oriëntatie op (nog) efficiëntere wijze van verwarmen (hoewel de vloerverwarming al heel gunstig is).
  4. Vervangen van de plastic koffiebekers (bij de koffie na de dienst) door aardewerk kopjes, en zo mogelijk andere verduurzaming in Amstelkerk en Amstelstroom, b.v. papieren koffie-cupjes. Dit heeft u al gemerkt aan de oproep uw eigen koffiebeker mee te nemen voor de koffie na de kerkdienst. We zien dat de wil er wel is, maar het moet nog wel even inslijten.
  5. De Openluchtdienst op 12 juni 2022 (tevens Amstelland-dag) in het land van de boerderij van de familie Roos, zal staan in het teken van rentmeesterschap: verantwoordelijke omgang met de schepping, het Godsgeschenk. Dit zullen we zowel in de dienst aan bod laten komen, als ook gedurende de dag voor de bezoekers van de boerderij op de Amstelland-dag. We kunnen op die dag wel wat helpende handen gebruiken, dus u zult nog een oproep van ons tegenkomen in de nieuwsbrief.

De werkgroep zoekt ook aansluiting bij de jongeren, omdat we het erg belangrijk vinden gezamenlijk met jongeren te gaan optrekken op dit onderwerp. Onze inzet voor duurzaamheid betreft immers ook hún toekomst! Ook samenwerking met inwoners van Ouderkerk en aansluiting bij initiatieven van buiten onze kerk is een streven voor de toekomst.

Ik kan u zeggen dat het erg leuk en zinvol is om hiermee bezig te zijn. En natuurlijk horen we ook graag uw ideeën of onderwerpen waar wij mee aan de slag kunnen. Of uw bevestiging dat we met deze 5 onderwerpen de kern raken… Dus spreek, mail of bel ons vooral daar over, want het mooiste is natuurlijk als steeds meer mensen mee gaan doen!

Namens de werkgroep

Caroline Sonnenberg
duurzaamheid@amstelkerk.net