Amstelkerk

Zanguurtje in zorgcentrum Theresia 

Aanstaande vrijdag 5 juli is er weer Zanguurtje in ZorgcentrumTheresia, Theresiastraat 312, het nieuwe gebouw achter het oude Theresia, je moet ook aan de achterkant naar binnen.  

Inleider is Hans Dornseiffen, en ik zal de pianobegeleiding doen. 

Hieronder het programma en de tijden. 

En voor wie er nog niet bij was: het adres is  

10.15 u: helpers (voor ophalen bewoners) en pianist(en) aanwezig 

10.30 u: zangers en inleider(s) aanwezig 

10.45 u: start liederen, afgesloten met een paar piano solo stukken 

11.30 u: einde, weer opruimen en terugbrengen bewoners 

Programma:  

Lied 30 De Geest des Heren  heeft een nieuw begin gemaakt 

Lied 33 Zingt God de Heer, de almachtige Koning ter ere 

Lied 34 Zomaar een dak boven wat hoofden 

Lied 35 Hoe zal ik U ontvangen   

Lied 47 Looft God die zegent al wat leeft 

Lied 48 Zingt een nieuw lied voor God de Here 

Lied 17 God groet u zuiv’re bloeme 

Overige data 2024: 

2 augustus 

30 augustus 

27 september 

18 oktober (let op, die verspringt! Is niet 4 weken maar 3 weken na de vorige, ivm de kerkdienst in Theresia) 

15 november 

13 december 

Hartelijke groet 

Caroline Sonnenberg 

06-58894592