Amstelkerk

Zondag 17 november zendingsdienst

Zondag 17 november is er een Zendingsdienst. In deze dienst gaat voor: Arianne Geudeke, predikant verbonden aan ziekenhuis Amstelland in Amstelveen.

De collecte deze dienst is voor Kerk in Actie.

Het collecte doel dat wordt aangedragen is: Steun kleine Kerkgemeenschappen.

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk als vanouds in het dorp heeft, middelpunt van de samenleving.

Vandaag de dag is het niet meer vanzelfsprekend. Teruglopende ledenaantallen en financiële middelen zorgen ervoor dat dorpskerken moeten sluiten.

Soms ontbreken menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn.

De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden, burenhulp te stimuleren, oprichten van een voedselbank of het bieden van (pastorale) zorg voor de dorpsbewoners.

Collecteert u ook mee om dorpskerken levendige vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn?

U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL12 RABO 0351 803998 o.v.v. Zending.

Namens de ZWO-commissie, Lianne de Jong