Amstelkerk

Trouwdiensten

Trouwdiensten

Ten aanzien van het gebruik van de kerk in verband met een huwelijk zijn er twee mogelijkheden: een kerkdienst onder leiding van een predikant of het huren van de kerk voor een bijeenkomst naar eigen inzicht.

In het eerste geval kan in een kerkdienst over het zojuist door de overheid gesloten huwelijk een zegen worden gevraagd: de huwelijksinzegening onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, en in de praktijk uitgevoerd door de predikant van de Amstelkerk (maar als er goede redenen zijn voor een andere predikant is dat bespreekbaar).

Daarnaast kan de kerk gehuurd worden en kan er een eigen invulling van het ritueel gegeven worden. Dit valt niet onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. In dit geval hoeft u niet de predikant te benaderen, maar de verhuurder van de Amstelkerk:

 

Kerkelijke inzegening van het huwelijk

De redenen om het huwelijk kerkelijk te laten inzegenen kunnen van velerlei aard zijn. Bij de één zal dat vooral zijn omdat het bruidspaar elkaar ziet als een geschenk uit Gods hand. Bij de ander omdat zij voor Gods aangezicht elkaar trouw willen beloven.