Amstelkerk

Home 7 blokjes GWS

Welkom bij de Amstelkerk

Of je hier nu pas bent komen wonen of geboren en getogen bent, deze dorpskerk brengt mensen samen. Blijvend zoeken we als gemeente met elkaar naar verdieping van het geloof en naar manieren om daar actief naar te handelen.  Iedere zondag staan onze deuren voor je open! Bekijk verder onze website voor meer informatie over de verschillende activiteiten zoals Op adem komen (christelijke meditatie), iOpeners,  Alphacursus en nog veel meer.

Diaconale collecte 2 oktober

Collecte  is bestemd voor Nes Ammim (anders dan bij de collectedoelen staat vermeld!) en de diakenen doneren sowieso € 1000 aan Pakistan. Gemeenteleden kunnen aan Nes Ammim, aan Pakistan of aan beide doneren via online overmaking (waarbij ze zeggen aan welk doel ze doneren).
In Israël steunt Kerk in Actie het werk van Nes Ammim, dit is een multi-etnisch en multireligieus dorp in West-Galilea. Binnen dit dorp bevindt zich een oecumenische, internationale gemeenschap van vrijwilligers. Zij wonen te midden van Israëli’s met diverse achtergronden. Ze krijgen een uitgebreid studieprogramma aangeboden over Israël, vanuit verschillende perspectieven. De vrijwilligers zorgen samen met de vaste medewerkers voor het runnen van een hotel: een bron van inkomsten en een ‘neutrale’ plaats waar dialoog-organisaties en vredestichters welkom zijn. Ook dragen de vrijwilligers bij aan het onderhoud van het dorp, de gebouwen en de tuin. Naast werken, is er veel ruimte om te leren.

Gespreksgroep Open Deur

Een nieuwe, maandelijkse gesprekskring binnen onze kerkelijke gemeente!
Open Deur is een maandblad over vragen van geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken.
Elke maand wordt een ander thema belicht in het tijdschrift. Vorige nummers gingen bijvoorbeeld over zingen, over toekomst, over buren, over rommel. En één van de laatste nummers ging over ‘Aan tafel’, het jaarthema van de PKN.
De bedoeling van deze gespreksgroep is dat we aansluiten bij het thema van het tijdschrift. Maar… u hoeft het tijdschrift niet gelezen te hebben om mee te kunnen doen. De gespreksleider is lid van de taakgroep pastoraat en zal zo nodig kopieën uitdelen van gedichten, foto’s of korte artikelen die in het tijdschrift staan. Mocht u wel een abonnement willen: een jaarabonnement kost € 37,25 en is te verkrijgen via www.open-deur.nl.
Ons leven lang gaan we ‘aan tafel’. Voor de dagelijkse maaltijd, om te vergaderen, een spel te spelen of voor een overleg. ‘Aan tafel’ kunnen we dan ook op verschillende manieren verstaan. We gaan erover in gesprek. Als u meedoet kunt u kiezen voor de middag- of avondbijeenkomst.
Dinsdag 25 oktober om 16.00 uur en dinsdag 25 oktober om 20.00 uur.
Leiding: iemand van de taakgroep pastoraat
Opgave niet nodig
Spelletjesmiddag

Wie houdt er niet van een spelletje? Gezellig scrabbelen, een potje sjoelen, je ergeren bij Mens-erger-je-niet en misschien wel Twister spelen!
Ieder, groot en klein is welkom op zondag 23 oktober vanaf 15.00 uur om elkaar te ontmoeten en eventueel een spel te spelen.
Groot en klein, grootouders kunnen dus ook hun kleinkinderen meenemen. En: hebt u een leuk spel thuis? Neem ’t mee naar Amstelstroom, dan spelen we ’t misschien samen. Opgeven is niet nodig.

Links

Lees hier de tweewekelijkse nieuwsbrief van:

donderdag 29 september
donderdag 15 september

Nieuws

Meer artikelen die op de home-pagina  hebben gestaan:
 Historisch kwartier
Een nieuwere Nieuwe Bijbel Vertaling

Meldt u aan voor de nieuwsbrief van de Amstelkerk

* verplicht veld

anbi-logoDe Amstelkerk heeft een ANBI status. Dat betekent dat u giften kunt aftrekken van uw inkomen bij de belasting aangifte. Klik hier voor meer informatie

DFB-f-Logo__blue_100e Amstelkerk heeft ook een Facebook pagina.
Als u een Facebook account heeft kunt u direct naar de pagina van De Amstelkerk gaan door hieronder te klikken op de tekst ‘De Amstelkerk’
U kunt ook op de ‘Vind ik leuk’ knop klikken om de Facebook pagina te volgen en/of klikken op ‘Delen’ om de pagina met uw vrienden op Facebook te delen of openbaar. Dit is afhankelijk van uw instellingen van uw Facebook account.

Wilt u in deze periode waarin u geen kerkdiensten kunt bijwonen, toch iets bijdragen aan de diaconie of voor de kerk. Dan vindt u hieronder de rekeningnrs.:

Diaconie:  NL12 RABO 0351 8039 98
Kerkrentmeesters : NL81 RABO 0351 8036 29