Amstelkerk

Home 7 blokjes GWS

Welkom bij de Amstelkerk

Of je hier nu pas bent komen wonen of geboren en getogen bent, deze dorpskerk brengt mensen samen. Blijvend zoeken we als gemeente met elkaar naar verdieping van het geloof en naar manieren om daar actief naar te handelen.  Iedere zondag staan onze deuren voor je open! Bekijk verder onze website voor meer informatie over de verschillende activiteiten zoals Op adem komen (christelijke meditatie), I-openers,  Alphacursus en nog veel meer.

Coronamaatregelen

Vandaag 24 juni zal het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) zich beraden hoe de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen betekenis hebben voor de kerken. Dit betekent voor ons waarschijnlijk weer een volle kerk, natuurlijk met in achtneming van de corona regels zoals 1,5m afstand. Als alles meezit mogen we ook weer zingen. De uiteindelijke uitkomst  van het overleg zal niet op tijd binnen zijn om nog op te kunnen nemen in  deze nieuwsbrief. Houd u de mededelingen van de ouderling goed in de gaten en de nieuwsbrief van volgende week.  Ook koffie drinken in Amstelstroom zal waarschijnlijk weer kunnen.
U kunt zich voor de komende dienst nog steeds aanmelden op vrijdagmiddag tussen 16 en 18 uur en op zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur bij Teun de Haan 06-53405671 of Friederike Bakker 06-23884324.
U kunt de dienst nog steeds online volgen via onze nieuwe site www.kerkdienstgemist.nl

iOpener-dienst op 13 juni

In Coronatijd zijn ons veel ‘rechten’ ontnomen, zo lijkt het. Ons recht op uit eten, naar school gaan, vrienden ontmoeten. Maar waaraan ontlenen we dat ‘recht’? Iets wat normaal was of is, waar we van mogen genieten, is dat een recht? En waarom denken westerse landen als eerste recht op de vaccins te hebben? Voor veel kinderen in deze wereld is het helemaal niet normaal om elke dag naar school te gaan, het is een voorrecht. En hoe is het om als rechteloze (zonder verblijfsvergunning bv.) te leven in een land als Nederland? In de Bijbel wordt het vaak omgedraaid: degenen die als eerste ergens recht op denken te hebben, komen achteraan in de rij. Wat levert dit perspectief op voor onze samenleving?

Lees verder

Doopdienst op 6 juni

Op zondag 6 juni is Olivia Amélie Schakel gedoopt. Olivia is geboren op 31 december 2019, is de dochter van Peter en Sandra Schakel en het zusje van de 3-jarige Xavi. Haar doop is al meerdere keren uitgesteld vanwege Corona. We hebben haar als gemeente al wel een Babybijbel doen toekomen, waar ze zo te zien erg blij mee was:
Gelukkig konden we na de meest recente versoepelingen de doop wel door laten gaan. Het was een feestelijke dienst!
Bekijk een paar foto’s uit de dienst

Kunst en orgel

Ons hedendaagse kerkorgel in de Amstelkerk is geplaatst 5 december 1865. De orgelmakers Flaes en Brünjes hebben dit gebouwd. In 1866 werden er drie koppen met vazen op het orgel geplaatst, die later weer zijn verwijderd, Want in 1912 wilde de organist het orgel graag wat moderniseren. Daarom werden er, om het geheel te bekronen, drie beelden besteld bij de beeldhouwer W.D. IJzerdraat, die in 1912 werden geplaatst.
In de geschiedenisboeken wordt er geen uitleg gegeven over deze beelden. Jammer!
Zelf kijk ik altijd met bewondering naar deze kunstwerken en wil er de aandacht op vestigen. Daarom heb ik er een schildering van gemaakt.
In het midden zien we koning David met de citer. Wie was deze David? U kunt het nalezen in de Bijbel. 1 Samuël 16 vers 14-23/18 vers 10-12. Hij was de jongste zoon van Isaï en werd tot koning van Israël gezalfd. In zijn jonge jaren had hij twee opvallende eigenschappen: zijn muzikaliteit en zijn moed. Toen koning Saul zwaarmoedige buien had, werd David uitgenodigd om voor hem op de citer te spelen. Saul was daar zéér van onder de indruk en kwam door het musiceren van David weer in een goede stemming. Links en rechts van David zien we twee engelen. De rechter engel draagt een boekrol in de hand. Beide blazen ze op de bazuin. Zie Openbaring 11 vers 15. De zevende bazuin… Ik heb de beelden gefotografeerd en er een schildering van gemaakt met ecoline, inkt en zacht pastelkrijt. Het zijn kunstwerken en zeker de moeite waard om aandacht aan te besteden.
Joke Slager

Over toga’s, stola’s en antependia

Antependia (latijn voor”voorhangsels”) zijn de kleden die aan de kansel en over de liturgische tafel hangen. De kleuren van de antependia duiden op de verschillende tijden in het kerkelijk jaar. In de protestantse en de katholieke kerken zijn de kleuren min of meer dezelfde.
Het kerkelijk jaar
In de kerk wordt de kalender van het kerkelijk jaar gevolgd. Deze is opgebouwd rond de drie grote feesten, Kerst, Pasen en Pinksteren. Alle zondagen zijn zo ingepast in een cyclus van zondagen en hebben daarom ook hun eigen karakter, wat tot uitdrukking komt in hun naam, kleur van de kerkelijke kleden, de lezingen en de liederen.
lees verder

Links

Meldt u aan voor de nieuwsbrief van de Amstelkerk

* verplicht veld

anbi-logoDe Amstelkerk heeft een ANBI status. Dat betekent dat u giften kunt aftrekken van uw inkomen bij de belasting aangifte. Klik hier voor meer informatie

DFB-f-Logo__blue_100e Amstelkerk heeft ook een Facebook pagina.
Als u een Facebook account heeft kunt u direct naar de pagina van De Amstelkerk gaan door hieronder te klikken op de tekst ‘De Amstelkerk’
U kunt ook op de ‘Vind ik leuk’ knop klikken om de Facebook pagina te volgen en/of klikken op ‘Delen’ om de pagina met uw vrienden op Facebook te delen of openbaar. Dit is afhankelijk van uw instellingen van uw Facebook account.

Wilt u in deze periode waarin u geen kerkdiensten kunt bijwonen, toch iets bijdragen aan de diaconie of voor de kerk. Dan vindt u hieronder de rekeningnrs.:

Diaconie:  NL12 RABO 0351 8039 98
Kerkrentmeesters : NL81 RABO 0351 8036 29